An oil mist eliminator that reduces maintenance to a minimum

3nine-pisaraerottimilla on monia etuja. Yksi niistä on minimaalinen vuosihuolto muihin teknologioihin verrattuna sekä öljyn/jäähdytysaineiden vaihdossa säästetty raha, sillä kaikki erotellut nesteet palautetaan suoraan työstökoneeseen uudelleen käytettäviksi.

Miksi sinun pitäisi käyttää aikaa ja rahaa kunnossapitoon?

Käytännössä jokainen öljysumuratkaisujen toimittaja voi tarjota 99,95 % puhdasta ilmaa käyttämällä loppusuodattimena H-13 HEPA-suodatinta. Mutta mitä tapahtuu suodattimien vaihtojen välillä ja miten usein suodatinta tulee vaihtaa? Mitä se maksaa ja miten paljon aikaa tähän kunnossapitotehtävään menee ja miten tämä biologisesti vaarallinen jäte tulee hävittää? Nämä ovat kysymyksiä, jotka sinun tulee selvittää ennen kuin päätät, millaista järjestelmää haluat käyttää öljysumun käsittelyyn.

Koska 3nine-laitteet erottelevat ilmasta jopa 1μm kokoiset öljyhiukkaset ja palauttavat ne takaisin työstökoneen säiliöön, ovat monet asiakkaamme voineet siirtyä pisaraerotinten viikoittaisesta kunnossapidosta 2-3 vuoden välein suoritettavaan kunnossapitoon.

Öljyjen ja jäähdytysaineiden tehokas erottelu

Millään muulla saatavilla olevalla ratkaisulla ei ole yhtä hyvää puhdistustehoa kuin 3ninen pisaraerottimilla. Sata prosenttia kaikista jopa vain 1 μm kokoisista hiukkasista erotellaan ja palautetaan välittömästi uudelleen käytettäviksi. Teknologiamme kykenee erottelemaan osan jopa alle mikronin kokoisista hiukkasista, esimerkiksi 82 % kaikista peräti vain 0,8 μm kokoisista hiukkasista!

Hög separering av oljedimma

Suodattimen vähäinen kulutus

Arviomme mukaan pisaraerottimiemme suodattimen käyttöikä on keskimäärin yli 30 kuukautta, ja usein enemmän. Suodattimen käyttöikä vaihtelee sen käytöstä/sovelluksesta riippuen, ja se voi olla mitä tahansa kolmesta kuukaudesta kuuteen vuoteen. Jos käytät viskositeetiltaan alhaista öljyä, suurpaineista jäähdytinainetta tai suuria karan nopeuksia, vaikuttaa se öljyhiukkasten kokoon tuottaen pääasiassa alle 1 μm kokoisia hiukkasia, eli savua. Nämä tekijät lyhentävät suodattimen käyttöikää. Emme halua myydä sinulle valheellisia lupauksia, koska emme voi ennustaa öljysumun suhdetta öljysavuun verrattuna, mutta haluamme että ymmärrät, miten innovatiivisia tuotteemme voivat olla päivittäisessä käytössä.

Aloitettuamme toimintamme vuonna 2003 olemme myyneet 13 000 pisaraerotinta ja vain 25 000 suodatinta. Se tarkoittaa kahta suodatinta kutakin pisaraerotinta kohti, mikä kertoo edellä mainittua 30 kuukautta pidemmästä suodattimen käyttöiästä. Asiakkaamme ovat uskollisia, koska he huomaavat arvon, jonka 3nine-teknologia antaa, ja miten vähän aikaa ja rahaa heidän täytyy käyttää kunnossapitoon. Me säästämme sinulle aikaa ja rahaa tavalla, johon muut yritykset eivät pysty.

HEPA-filter h13 Nina & Lova oljedimavskiljare

Suurpaine jäähdytysainesovellus

Kuten oikealla olevasta taulukosta näkyy, on vakiosovelluksen hiukkaspitoisuus noin 2 μm. Tällaisissa tapauksissa lähes kaikki hiukkaset erotellaan ja vain pienestä osasta tulee savua, joka menee suodattimeen (oranssi osio). Mutta suurpaineisissa jäähdytysainelaitteissa käyrä siirtyy vasemmalle ja hiukkaspitoisuus tulee olemaan noin 1 µm tai pienempi, ja HEPA-suodatinta käytetään enemmän pienempien hiukkasten keräämiseen (keltainen osio). Suurempaa erotinta käyttämällä ja ilmavirtaa vähentämällä pienempien hiukkasten erottelua voidaan tehostaa. Tämä tarkoittaa, että 3nine pisaraerottimet ovat erinomainen ratkaisu suurpaineisille jäähdytysainelaitteille.

Työskenteletkö suurpainejäähdytysaineen kanssa? Keskustellaan ratkaisusta
Partikelstorlek fördelning

Vähäinen palovaaran riski

Monet ihmiset eivät tiedä, että pitkiin putkistoihin liittyy suurempi palovaara. Mekaanisissa ja keskussuodatusratkaisuissa on yleensä pitkä putkisto, jossa teollisuusilma pyritään saamaan mahdollisimman kuivaksi ennen kuin se saavuttaa suodattimen. On hyvä tietää, että öljysumu laskeutuu putkiin ja voi näin ollen saada aikaan palovaaran, ellei putkistoja ylläpidetä asianmukaisesti.

Pitkiä putkia tulee siis aina välttää öljysumun yhteydessä. Meidän laitteemme voidaan asentaa suoraan työstökoneen päälle, sivuun tai viereen niin, että se on mahdollisimman lähellä öljysumun lähdettä.

Siirry tuotteisiin Tutustu tuotteisiimme ja lähetä tarjouspyyntö
fire