TERVEYS JA TURVALLISUUS

Puhdas ilma on ensisijaisen tärkeää terveellisessä työympäristössä.

Jos koneiden käytöstä aiheutuvaan öljysumun muodostumiseen ei puututa, aiheuttaa se vakavia terveysvaaroja laitoksessa työskenteleville. Onneksi me tiedämme tarkalleen, miten ongelma ratkaistaan.

Mitä on öljysumu?

Mitä on öljysumu?

Öljysumulla tarkoitetaan esimerkiksi metallin käsittelyssä muodostuvia pieniä ilmassa leijuvia hiukkasia. Öljyn (tai veden ja öljyn, jos kyseessä on lastuamisneste) lisäksi se sisältää erilaisia lisäaineita, kuten ruosteenestoaineita ja muita puhdistamiseen tarkoitettuja kemikaaleja. Öljysumu sisältä myös epäpuhtauksia, kuten metallinkappaleita, jäteöljyä ja bakteereita (erityisesti nyt, kun EU on rajoittanut biosideiksi kutsuttujen bakteereja tappavien aineiden käyttöä jyrkästi). Näin ollen saastuneessa ilmassa on sekaisin haitallisia, mutta myös erittäin myrkyllisiä aineita.

Hiukkasten koko vaihtelee riippuen useista tekijöistä, kuten karan nopeudesta, jäähdytysnesteen paineesta ja öljyn viskositeetista, mutta se on yleensä noin 0,5-2 μm normaalisti jaetussa sovelluksessa. Tämän kokoiset hiukkaset leijuvat ilmassa ja leviävät työalueelle heti, kun työkoneen luukut avataan. Koska hiukkaset ovat niin pieniä (1 mikroni = 1/1000 mm), ne voivat tunkeutua erittäin syvälle keuhkoihin ja ovat näin ollen erittäin haitallisia terveydelle.

Oljerök sprids vid metallbearbetning

Öljysumulla tarkoitetaan esimerkiksi metallin käsittelyssä muodostuvia pieniä ilmassa leijuvia hiukkasia. Öljyn (tai veden ja öljyn, jos kyseessä on lastuamisneste) lisäksi se sisältää erilaisia lisäaineita, kuten ruosteenestoaineita ja muita puhdistamiseen tarkoitettuja kemikaaleja. Öljysumu sisältä myös epäpuhtauksia, kuten metallinkappaleita, jäteöljyä ja bakteereita (erityisesti nyt, kun EU on rajoittanut biosideiksi kutsuttujen bakteereja tappavien aineiden käyttöä jyrkästi). Näin ollen saastuneessa ilmassa on sekaisin haitallisia, mutta myös erittäin myrkyllisiä aineita.

Hiukkasten koko vaihtelee riippuen useista tekijöistä, kuten karan nopeudesta, jäähdytysnesteen paineesta ja öljyn viskositeetista, mutta se on yleensä noin 0,5-2 μm normaalisti jaetussa sovelluksessa. Tämän kokoiset hiukkaset leijuvat ilmassa ja leviävät työalueelle heti, kun työkoneen luukut avataan. Koska hiukkaset ovat niin pieniä (1 mikroni = 1/1000 mm), ne voivat tunkeutua erittäin syvälle keuhkoihin ja ovat näin ollen erittäin haitallisia terveydelle.

Öljysumun aiheuttamia ongelmia

Hälsorisker med att utsättas för oljedimma

Terveysvaarat

Säännöllinen altistuminen öljysumulle on vakava vaara terveydelle - oireet vaihtelevat ihottumasta hengitysvaikeuksiin, mutta pahimmassa tapauksessa altistuminen voi johtaa syöpään.

Undvik oljedimma i din verkstad - risk för halka

Liukkaat pinnat

Työpaikalla leviävä öljysumu kasvattaa tapaturmien vaaraa, koska pinnat ovat liukkaita.

Ingen oljedimma i din verkstad

Puhdistus

Öljysumu laskeutuu kaikkialle työtilaan ja edellyttää säännöllistä puhdistusta.

Undvik skador på elektrisk utrustning

Laitteiden vahingoittuminen

Pinnoille laskeutunut öljysumu voi vahingoittaa sähköisiä laitteita, ilmanvaihtojärjestelmiä ja konetyökaluja.

Valitse puhdas ja turvallinen työympäristö.

Valitse puhdas ja turvallinen työympäristö.

3nine-öljysumuerotin puhdistaa käsiteltyä ilmaa tehokkaasti 99,95 prosenttisen hiukkasvapaaksi. Tämä ylittää OSHA:n rajoituksen reilusti ja takaa puhtaan ja turvallisen työympäristön.

NIOSH:
Työntekijät voivat altistua metallintyöstönesteille hengittämällä sumua tai ihokosketuksella nesteen kanssa. Ihokosketusta esiintyy, jos kädet upotetaan nesteeseen, roiskeiden välityksellä tai käsittelemällä nesteiden peittämiä työvälineitä. Syntyvän sumun määrä (ja sen seurauksena altistumisen taso) riippuu monesta tekijästä. Metallintyöstönesteen laadusta ja sen käyttöprosessista, nesteen lämpötilasta, erityisestä työstö-tai hiontaoperaatiosta, roiskesuojien käytöstä ja ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuudesta sumun talteenotossa ja poistossa.

On olemassa merkittävää tieteellistä näyttöä siitä, että metallintyöstönestesumulle altistuneilla on kohonnut riski sairastua hengityselin- [keuhko] ja ihosairauksiin. Terveysvaikutukset vaihtelevat metallintyöstönesteen laadun altistumisreitin, pitoisuuden ja altistumisen keston mukaan.

3nine health & safety

3nine-öljysumuerotin puhdistaa käsiteltyä ilmaa tehokkaasti 99,95 prosenttisen hiukkasvapaaksi. Tämä ylittää OSHA:n rajoituksen reilusti ja takaa puhtaan ja turvallisen työympäristön.

NIOSH:
Työntekijät voivat altistua metallintyöstönesteille hengittämällä sumua tai ihokosketuksella nesteen kanssa. Ihokosketusta esiintyy, jos kädet upotetaan nesteeseen, roiskeiden välityksellä tai käsittelemällä nesteiden peittämiä työvälineitä. Syntyvän sumun määrä (ja sen seurauksena altistumisen taso) riippuu monesta tekijästä. Metallintyöstönesteen laadusta ja sen käyttöprosessista, nesteen lämpötilasta, erityisestä työstö-tai hiontaoperaatiosta, roiskesuojien käytöstä ja ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuudesta sumun talteenotossa ja poistossa.

On olemassa merkittävää tieteellistä näyttöä siitä, että metallintyöstönestesumulle altistuneilla on kohonnut riski sairastua hengityselin- [keuhko] ja ihosairauksiin. Terveysvaikutukset vaihtelevat metallintyöstönesteen laadun altistumisreitin, pitoisuuden ja altistumisen keston mukaan.